Impressum / Privacybeleid (Gegevensbescherming)

Informatie volgens § 5 TMG:

Mr. Mousepad
Am Künstlerhaus 32

76131 Karlsruhe

Vertegenwoordigd door:

Marion Schwarm
MJ Webshops e.K

Contactgegevens:

Telefoon: +49 (40) 970 75 220

Fax:     +49 (40) 970 75 221

E-mail:   info@mr-mousepad.de

Identificatienummer omzetbelasting volgens § 27 a Wet omzetbelasting: DE 360527313

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 par. 2 RStV:

Marion Schwarm
MJ Webshops e.K

De Europese Commissie stelt een online platform voor geschillenbeslechting (OS)

ter beschikking: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres: info@mr-mousepad.de

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Webdesign & Realisering 

Design: Mintvision
Programmering: Elbstyle

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij in overeenstemming met §7 par.1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetgeving.
Volgens §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht, toezicht te houden op door derden doorgegeven of opgeslagen informatie of omstandigheden te onderzoeken, die wijzen op illegale activiteit.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden.
Wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid wordt echter enkel van het moment
van de kennisname van een concrete schending van de wet mogelijk. Op het moment dat u zich bewust wordt van overeenkomstige
schendingen van de wet zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites waarover wij geen controle hebben.
Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid voor deze externe inhoud accepteren. Voor de inhoud van de
gekoppelde sites is de betreffende aanbieder of exploitant is altijd verantwoordelijk.
De gekoppelde sites werden op het moment van koppeling gecontroleerd op mogelijke wettelijke
overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet vaststelbaar.

Een permanente controle van de gekoppelde pagina’s is zonder concreet bewijs van een overtreding
echter niet redelijk. Na kennisname van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de website-exploitant gecreëerde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse
auteursrecht. Het verveelvoudigen, verwerken, distribueren en elke vorm van gebruik buiten de reikwijdte van het auteursrecht is verboden
tenzij met de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur
of maker. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan ??voor privaat,
niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze website niet is gemaakt door de exploitant, worden de eigendomsrechten
van derden gerespecteerd. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u
desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, vragen wij u dit aan ons te melden.
Opmerking. Na kennisname van schendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bron: https://www.erecht24.

de/impressum-generator.html

Privacyverklaring

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze site nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met
de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

1 Bestandsgegevens

(1) Uw persoonsgegevens worden voor zover dit noodzakelijk is voor de motivatie, de inhoudelijke vormgeving of wijziging van de contractuele relatienoodzakelijk (voorraadgegevens) uitsluitend voor de afwikkeling van het contract gebruikt. Zo moeten bijvoorbeeld uw naam en adres worden doorgegeven aan de leverancier van de goederen voor de levering van de goederen.

(2) Verzameling en verwerking van persoonsgegevens, doel van de verwerking

U kunt onze website anoniem bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent.
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en slaan wij automatisch informatie op in de logbestanden van de server die uw browser ons toestuurt. Dat zijn:

-> datum en tijdstip van de toegang

-> IP-adres van de verzoekende computer

-> het adres van de laatst bezochte pagina van waaruit u de huidige pagina hebt gevolgd (referrer URL)

-> browsertype en -versie

-> het gebruikte besturingssysteem

Als u ons via het contactformulier een bericht stuurt, is de opgave vaneen geldig
e-mailadres noodzakelijk om op het verzoek te kunnen reageren en te weten wie het heeft verzonden.
Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
voor het leggen van contact gebeurt overeenkomstig artikel 6, lid 6, onder a). 1 lit. a DSGVO). Nadat u de behandeling
van uw aanvraag worden de gegevens automatisch gewist.

Als u zich voor onze nieuwsbrief heeft aangemeld, verwerken en gebruiken de volgende

persoonsgegevens: titel, voornaam, achternaam, e-mailadres. U kunt op vrijwillige basis meer
informatie opgeven. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking in verband met de
de toezending van de nieuwsbrieven gebeurt overeenkomstig artikel 6, lid 1. 1 p. 1 lit. 1 DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

Als u via onze website bestellingen plaatst, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Titel, voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats. De rechtsgrondslag voorde gegevensverwerking is te vinden in artikel 6, lid 1. 1 p. 1 lit. b DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-> om uw bestelling te kunnen verwerken, uit te voeren en af te handelen

-> voor correspondentie met u

-> voor facturatie

-> om persoonlijk contact met u op te nemen m.b.t. onze nieuwsbrief

-> voor de afhandeling van eventuele garantieclaims.

-> om u de kans te geven om via het invullen van het contactformulier of via e-mail met ons in contact te komen.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. in het geval van

communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een perfecte

bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

(3) Doorgeven van persoonsgegevens

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. Uitgesloten hiervan zijn de bij de contractverwerking betrokken servicepartners, zoals de voor de betalingsverwerking verantwoordelijke bank en het voor de levering verantwoordelijke logistieke bedrijf (UPS). De reikwijdte van de doorgegeven gegevens is beperkt tot het vereiste minimum.

Bij betaling via PayPal ontvangt u een betalingsverzoek van ons via PayPal na uw orderbevestiging en vrijgave. Alle benodigde gegevens lopen volledig via PayPal. Wij geven geen gegevens door aan PayPal. Wij voeren uw e-mailadres alleen in ons betalingsverzoek in via PayPal.

Verdere informatie

Over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

4) Rechten van de betrokkenen

Volgens art. 15 DSGVO heeft u recht op een bevestiging van ons te eisen of en in welke gevallen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U hebt ook het recht om de gegevens te laten corrigeren, verwijderen of beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht van overdracht van de gegevens. Nadere gegevens zijn te vinden in de artikelen 16, 17, 18 en 20 van het DSGVO. Overeenkomstig artikel 13 Abs. 2 DSGVO U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw
computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod
gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op
computer worden geladen en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde “sessie-cookies”.
Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze verwijdert.
Met deze cookies kunnen wij uw browser de volgende keer dat u onze website bezoekt, herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het instellen van cookies
geïnformeerd wordt en dat de aanvaarding van cookies
alleen in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten of het automatisch verwijderen
van cookies wanneer u uw browser afsluit. Wanneer cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Het opslaan van cookies kunt u voorkomen door in de instellingen van uw browser “Cookies blokkeren” te selecteren.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het
aanvraagformulier inclusief de daarin door u verstrekte contactgegevens voor
de verwerking van de aanvraag en voor eventuele aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens
zullen wij niet zonder uw toestemming doorgeven.

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres en informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en ze worden niet doorgegeven aan derden.

De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en hun gebruik voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de “Afmelden”-link in de nieuwsbrief.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en de een analyse van het gebruik van websites mogelijk maken. De door het cookie u gegenereerde informatie via uw gebruik van deze website wordt in principe doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter van tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren en rapporten over de webactiviteiten samen te stellen en om verdere met gebruik van de website verbonden prestaties ten opzichte van de uitbater van de website uit te voeren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware daarvoor in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u via de volgende link naar Google voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door de browser-plug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die de toekomstige verzameling van uw gegevens verhindert bij het bezoek aan deze website : Google Analytics uitschakelen Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar http://www.google.com/ analytics/terms/en.html of https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics via de code “anonymizeIp” verwijderd wordt om een anonieme verzameling van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

4.2 Google Adwords Voor de integratie van advertenties maakt onze website gebruik van de Google AdWords-service. Google AdWords gebruikt cookies om anonieme gegevens te verzamelen. De verzamelde informatie omvat gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze site (bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina’s, producten bekeken op de site, uw zoekopdrachten op onze site). Daarnaast kunnen we informatie verzamelen, die socio-demografische gegevens kan bevatten, zoals leeftijdsgroep en gebeurtenissen met betrekking tot Google AdWords-adserving-activiteiten, zoals het aantal via cookies aan u getoonde advertenties. Google AdWords verzamelt echter op geen enkel moment persoonsgegevens. Raadpleeg het Privacybeleid van Google AdWords voor gedetailleerde informatie over de manier waarop Google AdWords gegevens verzamelt. In de instellingen van uw internetbrowser hebt u de mogelijkheid om te voorkomen dat deze cookies op uw computer worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Op de website UwYour Online Choices kunt u bezwaar maken tegen onder andere persoonlijke advertenties van Google AdWords.

SSL-encryptie

Deze site gebruikt een SSL-encryptie voor beveiligings- en transmissiebeschermingsdoeleinden

van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen die u ons als site-operator

toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat

de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het

slotsymbool in de browserregel.

Als SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons doorgeeft, niet door derden gelezen worden.

Informatie, verwijdering, blokkering

U heeft op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen .Persoonsgegevens, de oorsprong en de ontvangers van de persoonsgegevens en het doel van de verwerking van gegevens en het recht op correctie, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum is vermeld.

Bezwaar tegen reclamemails

Er wordt hierbij bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens gepubliceerd in het kader

van de impressum-verplichting De beheerders van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen

te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals

via spam e-mails.

Gegevensbescherming en websites van derden

De website kan hyperlinks van en naar websites van derden bevatten. Als u een hyperlink naar een van deze websites volgt, wijzen wij u erop dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van dergelijke websites. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Informatie

Volgens de Federale Gegevensbeschermingswet (BDSG) hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en een recht op correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, indien van toepassing. Vragen kunt u bijv. via het volgende e-mailadres stellen: info@mr-mousepad.de

Bron: eRecht24

Mr. mousepad service-team 0049-40-97075220

Een gratis proefmonster van onze muismatten met uw layout

Het is precies net als de dan volgende bestelling. Zo heeft u 100% zekerheid dat de muismat aan alle voorwaarden voldoet. Als u vragen heeft, laat het ons alstublieft weten. U bereikt ons met het nummer 0049 40 / 970 75 220.

Proefmonster aanvragen